Cây Bàng Cẩm Thạch

Cây Bàng cẩm thạch có tên gọi khác là: cây bàng nhật, cây bàng lá nhỏ, cây bàng đài loan cẩm thạch
Tên khoa học: Bucida sp.variegata
Họ: combretaceae (bàng)