Bancor là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hoạt động trên cả hai blockchain Ethereum và EOS. Bancor tập trung vào việc cung cấp thanh khoản cho các token có vốn hóa thị trường nhỏ và siêu nhỏ, đồng thời tạo ra nguồn thu nhập thụ động cho các nhà cung cấp thanh khoản.

Cách hoạt động của Bancor:

Giao thức Bancor là một mạng lưới các hợp đồng thông minh hoạt động như các bể thanh khoản. Các hợp đồng này thực hiện các giao dịch token theo thuật toán vào các bể thanh khoản trên chuỗi. Điều này có nghĩa là người dùng có thể giao dịch token trực tiếp với các hợp đồng thông minh, thay vì thông qua một sổ lệnh truyền thống.

Các tính năng chính của Bancor:

  • Cung cấp thanh khoản đơn bên: Người dùng có thể cung cấp thanh khoản cho một token duy nhất, thay vì phải cung cấp một cặp token.
  • Bảo vệ khỏi tổn thất tạm thời: Bancor sử dụng một cơ chế đặc biệt để bảo vệ các nhà cung cấp thanh khoản khỏi tổn thất tạm thời, một rủi ro phổ biến trong các giao thức DeFi.
  • Phần thưởng cho các nhà cung cấp thanh khoản: Các nhà cung cấp thanh khoản được thưởng bằng phí giao dịch và token BNT, token gốc của Bancor.