Trong lĩnh vực tiền điện tử (crypto), ARK có thể đề cập đến một vài khái niệm khác nhau:

  1. ARK Ecosystem: Đây là một nền tảng blockchain với mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái kết nối các blockchain khác nhau. ARK sử dụng công nghệ SmartBridge để cho phép các blockchain giao tiếp và tương tác với nhau. ARK cũng có đồng tiền điện tử riêng là ARK coin (ARK).

  2. ARK Investment Management: Đây là một công ty quản lý quỹ đầu tư tập trung vào các công nghệ đột phá, bao gồm cả blockchain và tiền điện tử. ARK Investment Management đã đầu tư vào nhiều công ty và dự án tiền điện tử nổi tiếng.

  3. ARK Innovation ETF (ARKK): Đây là một quỹ ETF (Exchange Traded Fund) được quản lý bởi ARK Investment Management, tập trung đầu tư vào các công ty công nghệ đổi mới, bao gồm một số công ty liên quan đến blockchain và tiền điện tử.