Nguồn gốc của phương pháp cắt mắt hai mí mà nhiều phụ nữ châu Á yêu thích