KITA VDA – là một trợ lý ảo hỗ trợ xử lý thông tin trực tuyến cũng là một phần của hệ sinh thái Nhadatdanang.com được tạo ra và phát triển bởi công ty VDA Marketing.
KITA VDA – có thể làm được nhiều việc khác nhau trên máy tính, vì thế có thể hỗ trợ giải quyết những công việc cho người dùng phổ thông khác nhau.
Tất cả mọi người có thể nhờ KITA VDA giúp đỡ miễn phí thông qua kênh Zalo hoặc có thể gửi email yêu cầu thông tin cần trợ giúp đến website: kitavda@gmail.comKITA VDA sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Mọi chi phí ủng hộ đến KITA VDA sẽ dùng cho Quỹ thiện nguyện KITA VDA – Thuộc hệ sinh thái Nhadatdanang.com thông qua tài khoản MOMO: 0914747968.