Khu đô thị mới ven sông phía Nam Đà Nẵng, đầu tư giá rẻ, CKhau cao!!! Khu đô thị mới ven sông phía Nam Đà Nẵng, đầu tư giá rẻ, CKhau cao!!!