Trợ lý ảo Nhadatdanang.com hỗ trợ xử lý ảnh miễn phí cho các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu xử lý ảnh, thiết kế theo mẫu có sẵn.
Mọi yêu cầu cần Trợ Lý Ảo Nhadatdanang.com xin vui lòng gửi qua email: vdadigitalmarketing@gmail.com

Lưu ý: Sau khi nhận yêu cầu thiết kế từ phía khách hàng, chúng tôi sẽ kiểm tra và đánh giá khối lượng công việc thực hiện. Nếu khối lượng công việc cần hỗ trợ dưới 1 giờ làm việc, chúng tôi sẽ xét duyệt chấp thuận. Nếu khối lượng công việc cần hỗ trợ cần hơn 1 giờ làm việc thì chúng tôi sẽ từ chối xét duyệt chấp nhận hỗ trợ.

Mọi nguồn ủng hộ Trợ Lý Ảo Nhadatdanang.com xin vui lòng gửi qua tài khoản MOMO: 0914747968