Tải về mẫu giấy đi đường cho người dân Đà Nẵng:

Link file PDF: https://dlupload.com/Download/file/NjZjMmFiM2Qt

Link file Ms Word: https://dlupload.com/Download/file/Y2E1ZmY0Yzgt